Jūs esat apmeklējis mājas lapas versiju lietuviešu valodā. Lapu iespējams skatīt arī latviešu valodā
 1. Lizingo taisyklės

Lizingo taisyklės

Įsigykite prekes su Aizdevums.lv lizingu.

Apsipirkimas www.gandrs.lt

 • Išsirinkite prekes ir padėkite krepšelyje.
 • Išsirinkite mokėjimo būdą – LIZINGAS.
 • Užpildykite blanką.
 • Laukite žinios iš parduotuvės administratoriaus (1 dienos laikoje).
 • Gaukite prekes "Gandrs" parduotuvėse ar su kurjeriu (reikės parodyti asmens liudijimą).

Apsipirkimas "Gandrs" parduotuvėse

 • Išsirinkite prekes.
 • Eikite pas pardavėją ir apiforminkite lizingo sutartį (15-30 min).
 • Gaukite norimas prekes.

PASKOLOS PAREIŠKIMO UŽPILDYMO, PERŽIŪRĖJIMO, KREDITO SUTARTIES SUDARYMO IR ASMENS IDENTIFIKAVIMO TAISYKLĖS

Terminai:

Kredito davėjas – RAB "AIZDEVUMS.LV";

Garantuotojas – fizinis asmuo, kuris duoda kredito sutartyje parašytų kliento įsipareigojimų garantiją, kada paduoda dokumentus ir pasirašo garantijos sutartį;

Paskola – pinigų paskola, paskola RAB “Gandrs IT” prekių pirkimui;

Pareiškimas – pareiškimas Paskolos gavimui;

Kredito sutartis – paskolos davimo sutartis.

1. Bendrosios taisyklės

1.1. Paskolos išduodamos 18 metų ar vyresniems klientams – su garantuotoju arba be jo, priklausomai nuo kliento pajamų ir kitų aplinkybių. Kreditoriaus poreikį nustato kreditorius.

1.2. Galima paskolos suma yra nuo 100,00 EUR iki 4500,00 EUR (keturi tūkstančiai penki šimtai eurų, 00 centų).

1.3. Galimas paskolos terminas yra nuo 3 (trijų) iki 60 (šešiasdešimt) mėnesių.

1.4. Paskolos sąlygas (paskolos sumą, grąžinimo laikotarpį, palūkanų normą, mokesčio sumą ir kitas sąlygas) nustato Kredito davėjas.

2. Paskolos pareiškimo užpildymas

2.1. Kad paskelbtų Paskolą, klientas (jeigu reikalingas irgi Garantuotojas) atlieka vieną iš šių veiksmų:

 • užpildo Pareiškimą RAB "GANDRS IT" svetainėje (www.gandrs.lt), kuri yra sinchronizuota su  Kredito davėjo internetine sistema;
 • užpildo paraišką viename iš "GANDRS IT" prekybos vietų;
 • duoda RAB "GANDRS IT" darbuotojui visą reikalingą informaciją, kad ji galėtų užpildyti Pareiškimą Kredito davėjo internetinėje sistemoje.

2.2. Jei klientui reikalingas garantuotojas, RAB "GANDRS IT" darbuotojas informuoja klientą, kad garantuotojas turi užpildyti Pareiškimą ir nurodyti asmenį, kurio įsipareigojimus garantuotojas garantuoja. Pareiškimą reikia paduoti RAB "GANDRS IT" ar Kredito davėjui. Kredito sutartį reikia sudaryti RAB "GANDRS IT" su garantuotoju, kuris turi pasirašyti Garantijos sutartį.

2.3. Kada RAB "GANDRS IT" darbuotojas priima Pareiškimą, jis:

 • konsultuoja klientą apie Pareiškimo užpildymą ir Kredito davėjos paslaugas;
 • patikrina kliento (jeigu reikalingas irgi Garantuotojo) tapatybę pagal taisyklių 5. punkte nurodytus reikalavimus ir sutikrina asmens tapatybę su dokumento duomenimis ir Pareiškimo duomenimis;
 • po Kredito davėjos prašymo siunčia pasirašytą Pareiškimą, tapatybės dokumento kopiją, garanto paraišką ir tapatybės dokumento kopiją į el. paštą.

3. Paskolos pareiškimo peržiurėjimo

3.1. Kredito davėjas Pareiškimą peržiūri ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas nuo jo gavimo dienos, ir informuoja RAB “GANDRS IT” ir klientą apie priimtą sprendimą. 
Galimos sprendimo tipai:

 • Patvirtinti Pareiškimą visiškai arba iš dalies;
 • Pareikalauti garantuotoją (-us);
 • Papildomai pareikalauti iš kliento informaciją arba dokumentus;
 • Atmesti Pareiškimą;
 • Sulaikyti Pareiškimo peržiurėjimą.

3.2. Jei Kredito davėjas po Pareiškimo peržiurėjimo papildomai pareikalauja dokumentus, pavyzdžiui, darbo vietos pažymėjimą, pensininko pažymėjimą ar kitų dokumentų, RAB "GANDRS IT" darbuotojas turi teises išreikalauti iš kliento dokumentus ir kopijas pasiųsti Kredito davėjui.

4. Kredito sutarties sudarymas

4.1. Prieš pasirašydamas skolinimo sutartį, RAB "GANDRS IT" darbuotojas patikrina, ar sutartis sudaroma su asmeniu, kuriam pateikta paraiška.

4.2. Kada klientas atvyka į RAB "GANDRS IT" prekybos vietą arba klientų aptarnavimo centrą, RAB "GANDRS IT" darbuotojas:

 • padaro asmens tapatybės dokumento kopiją. Kliento parengtos kopijos nepriimamos. Kopijoje turi būti kliento nuotrauka, vardas, pavardė, asmens kodas, dokumento numeris, leidėjas ir galiojimo laikas. Ant kopiją klientas/garantuotojas užrašo "Kopija yra skirta pateikti "Aizdevums.lv"", nurodant jo pavadinimą, pavardę, datą ir parašą. Jei klientas perka prekę per internetinę parduotuvę, leidžiama naudoti kliento pateiktą identifikavimo dokumento kopiją, jei produktas pristatomas klientui tik po to, kai klientas pateikia originalą ir atitinka pateiktą kopiją;
 • spausdina iš internetinės sistemos 2 (dvi) Kredito sutarties kopijos, 2 (dvi) Garantijos sutarties kopijos (jei yra), sąskaitos-faktūros – 2 (dvi) sąskaitos kopijos;
 • perduoda klientui ir garantui visas kreditavimo sutarties, garantijos sutarties ir sąskaitos faktūros kopijas. Klientas ir garantas privalo pasirašyti kiekvieną Kredito ar garantijos laišką ir kiekviename puslapyje parašyti parašo antraštę;
 • pasirašius sutartis, klientas ir garantas gauna vieną sutarties egzempliorių.

5. Asmens identifikavimo taisyklės

5.1. Identifikavimas reikalauja Latvijos Respublikos piliečio ar Latvijos pilietybės neturinčio asmens paso ar asmens tapatybės kortelės originalą, kurio galiojimo laikas yra ne trumpesnis kaip 5 (penkios) dienos nuo Kredito sutarties pasirašymo dienos.

5.2. Latvijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pilietybės ir migracijos reikalų tarnybos išduotas leidimas nuolat gyventi gali būti naudojamas užsieniečiams ar asmenims be pilietybės identifikuoti, kurių galiojimo laikas yra ne trumpesnis nei Paskolos sutartyje nurodytas paskolos grąžinimo laikotarpis kartu su asmens tapatybės dokumentu, kuriuo remiantis išduotas leidimas nuolat gyventi.

5.3. Identifikavimo proceso metu klientas turi pateikti originalų identifikavimo dokumentą. Identifikuojant klientą, RAB "GANDRS IT" darbuotojas patikrina kliento asmens dokumento galiojimo laiką, vizualiai lygina klientą su asmeniniame dokumente esančiu vaizdu, patikrina, ar dokumente nurodytas asmens vardas ir lytis atitinka kliento lytį ir ar dokumento aukštis (jei toks yra) atitinka kliento aukštį.

5.4. Identifikavimui nepriimami dokumentai, kurie laikomi negaliojančiais, dokumentai su trūkumais, dokumentai su pataisymais ir dokumentas, dėl kurio kyla įtarimų dėl klastojimo.

5.5. Šiame skyriuje aprašyta identifikavimo procedūra taip pat yra visiškai taikoma garanto identifikavimo procesui.

Paklausk mūsų!