Jūs esat apmeklējis mājas lapas versiju lietuviešu valodā. Lapu iespējams skatīt arī latviešu valodā
 1. Sutartis ir garantijos

Sutartis ir garantijos

 • Nuomos inventoriaus garantijos mokestis – 20 eur
 • Kada nuomininkas gauna inventorių, jis paroda asmens liudijimą (pasą ar ID kortelę) ir telefono numerį. Darbininkas padarys asmens liudijimo kopiją.

Nuomininko teisės ir pareigos

 • Nuomininkas atsako už profilyje parašytą informaciją, iš jo profilio padarytus veiksmus ir už vartotojo profilio ir slaptažodžio konfidencialumą.
 • Nuomininkas negali padaryti veiksmus prieš sistemos saugumą. Jeigu konstatuojame nusižengimus, SIA Gandrs gali pertraukti paslaugų teikimų (vienasmenis sprendimas) be įspėjimo ir paaiškinimo.
 • Nuomininkas atiduoda inventorių tokiame būklėje, kokiame inventorių gavo (išskyrus techninį nudilimą). Jeigu nuomos periode atsirado techniniai ar regimieji gedimai, nuomininkui reikia apmokėti išlaidas pagal dirbtuvės kainoraštį.
 • Nuomininko pareiga yra susipažinti su nuomos sutartimi.

SIA Gandrs teisės ir pareigos

 • Pagal produktų ir paslaugų aprašu, nuomotojas pasiryžta užtikrinti prekės gavimą numatytoje laikoje ir apimtyje.
 • Nuomotojas išduoda nuomininkui nuomos inventorių naudojimo tvarkoje ir geroje techninėje būklėje.
 • Jeigu nuomininkas atiduoda inventorių prieš laiką, neišnaudoto laiko kompensaciją nuomotojas nemoka.
 • Nuomotojas turi teisės klausti nuomininkui duoti piniginį užstatą ar kitus saugumo garantus visa ar dalinė sudėtimi.